Zadbajmy wspólnie o przyszłość polskiej młodzieży

Dzieło LEDNICA 2000

Dzieło LEDNICA 2000 zrodziło się z pasji o. Jana Góry, by dać młodym przestrzeń i miejsce w kościele. Wierzył i ufał, że jeśli młodzi będą mieli swój głos, który zostanie usłyszany, poczują się chciani, kochani i gotowi na zbudowanie trwałej relacji w Chrystusem. Aby zrealizować swoją ideę ojciec Jan Góra zainicjował Spotkania Lednickie – najbardziej radosne i największe święto młodych w Polsce, gromadzące rocznie od 50.000 do 150.000 uczestników. Spotkania, które odbywają się tu nieprzerwanie od 1997 zmieniły już całe pokolenia i miliony młodych ludzi. Znakiem rozpoznawczym Spotkań LEDNICA 2000 jest brama w kształcie ryby – symbolu Chrystusa dla pierwszych chrześcijan. Nazywamy ją Bramą III Tysiąclecia, bo przejście przez nią symbolizuje wejście z wiarą w nowe czasy, nowy wiek, nową rzeczywistość. 

Po kilku latach od zainicjowania Spotkań Lednickich o. Jan Góra z pomocą dziesiątków ofiarodawców zbudował dla młodych Dom na Polach Lednickich, by dać im miejsce, do którego mogą wracać przez cały rok i czuć się u siebie. Chciał, by ci, w których Spotkania Lednickie zapaliły żywą wiarę, mogli kontynuować swoją drogę i jak najczęściej wracać do źródła, czyli na Pola Lednickie. Wzorem ojca Jana kontynuujemy tradycję by angażować jak najszersze środowisko w tworzenie tego domu jako inwestycję w przyszłość młodych pokoleń. Dlatego zachęcamy Was do wsparcia finansowego. Zbieramy kwotę 250 000 zł – ta kwota pozwoli nam pokryć utrzymanie domu i niezbędne koszty organizacyjne wydarzeń, jakie mają miejsce w ciągu roku na Polach Lednickich (warsztaty, rekolekcje, dni skupienia). 

Jeżeli Lednica i dzieło Ojca Jana są bliskie Twojemu sercu – prosimy: twórz razem z nami miejsce, które dla wielu stało się, etapem początku i odrodzenia wiary.

Wesprzyj dzieło LEDNICA 2000. Pomóż młodym odnajdywać żywą wiarę!

Włącz się do akcji!

Wesprzyj dzieło LEDNICA 2000. Zadbaj o przyszłość młodzieży. Dołącz do nas!