5 czerwca jubileuszowe XXV Spotkanie LEDNICA 2000 pod hasłem „USŁYSZ!” Pola Lednickie nie zapełnią się młodzieżą z powodu pandemii, ale wszyscy połączymy się online, by znów poczuć wspólnotę i razem wybrać Chrystusa na naszego Pana. Bądźcie z nami koniecznie! Łączcie nie za pośrednictwem YouTube i Facebooka.

Dlaczego USŁYSZ?

Hasło XXV Spotkania Młodych LEDNICA 2000 „Usłysz” rozbrzmiewa w coraz szybszym i wciąż bardziej złożonym świecie. Jednak pytania człowieka wchodzącego w dorosłe życie pozostają proste i niezmienne od lat. Bo najważniejsze kwestie są ponadczasowe: kim jestem – dlaczego jestem – po co żyję – kim mam się stać? Znawcy ludzkich tajemnic powiadają, że w poszukiwaniach własnej tożsamości bardzo pomaga wsłuchiwanie się w wewnętrzny głos serca. Ten głos, nazywany również wewnętrznym światłem, w tradycji chrześcijańskiej rozpoznajemy jako skarb sumienia.

Sumienie od Boga pochodzi i jako Jego dar stanowi w nas wołanie nieba. W poszukiwaniach odpowiedzi na najważniejsze z pytań warto więc wsłuchiwać się w te wewnętrzne sygnały. Dlatego właśnie w tym roku poprowadzi nas na Lednicy zawołanie „Usłysz”. To jest też zaproszenie do słuchania, do wsłuchiwania się.

Kto będzie naszym przewodnikiem?

W poszukiwaniach odpowiedzi na najważniejsze pytania towarzyszył nam będzie Jan Chrzciciel. To mistrz ciszy, nauczyciel zasłuchania, prorok prostoty i przyjaciel Oblubieńca. Kto inny mógłby nas poprowadzić, gdy spotykamy się u źródeł chrzcielnych Polski? Razem będziemy uczyć się dbać o przestrzeń zasłuchania w głos wewnętrznego sygnału nieba – sumienia. Biblia nazywa tę przestrzeń słuchania pustynią. Jan Chrzciciel opowie nam na Lednicy, jak sam uczył się na pustyni rozpoznawać i wybierać te inspiracje, które pomagają odkryć: kim jest człowiek – dlaczego jest – po co żyje i kim ma się stać? I jeśli tylko pozwolimy Janowi Chrzcicielowi poprowadzić się w drodze, usłyszymy i zobaczymy, jak wskazuje na Jezusa, mówiąc „oto Baranek Boży” – On jest odpowiedzią na wszystkie pytania świata.

Jaki jest symbol Spotkania „USŁYSZ”?

Są 2 symbole:

Lednicka Linijka – nawiązuje do prostego odcinka, który linijka wyznacza. Jan Chrzciciel jako przewodnik tegorocznej Lednicy nawołuje do prostowania ścieżek dla Pana. My sami często poszukujemy elementu, do którego można nawiązać, o który da się oprzeć na ścieżkach życia. Te drogi są czasem kręte, a linijka to przyrząd umożliwiający ich naprostowanie. Co ważne, na linijce znajduje się „manifest prostoty”. Chcemy w nim wyrazić wezwanie do tego aby żyć prosto i realizować to w 3 krokach życia chrześcijańskiego: szukać Boga, być z drugim człowiekiem i czynić dobrze

Lednickie Skrzydła – są symbolem wzbijania się górę. Na Polach Lednickich co roku brzmią słowa piosenki „Tylko orły szybują nad granią…”, niejednokrotnie wzywaliśmy patrzeć wyżej, iść w głąb. Te skrzydła to wyraz naszych możliwości do wznoszenia się ponad różnorodne ograniczenia, aby iść dalej – w miłości, wierze, w rozwoju, w dojrzałości, odpowiedzialności. Dlatego znalazły nie na plakacie tegorocznego Spotkania Lednickiego. Skrzydła to też jeden z symboli, który w ikonografii wiąże się z prezentowaniem postaci Jana Chrzciciela, przewodnika uczestników tegorocznego spotkania. W Biblii Bóg często przemawia do człowieka poprzez anioła. Skrzydła mają nas skłaniać do poszukiwania głodu Boga w ludziach, których Bóg posyłam do nas jako aniołów.

Program Spotkania 5 czerwca:

12.00 – Anioł Pański z Pól Lednickich
12.10 – Studio LIVE
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia z Pól Lednickich
15.45 – Konferencja „USŁYSZ” – o. Jacek Szymczak OP
16.15 – Studio LIVE
18.00 – Oficjalne rozpoczęcie jubileuszowego, XXV Spotkania Młodych LEDNICA 2000

18.30 – CZĘŚĆ I – PUSTYNIA

Naszą w drogę w poszukiwaniu Bożego głosu w nas rozpocznie Litania wyjścia na pustynię, czyli modlitwa inspirowana postawą Jana Chrzciciela. Jan udał się na miejsce odludne, by tam rozważać głos Boga i przygotować się do powierzonej mu misji wskazania ludowi zapowiedzianego Mesjasza. Zachęceni tym przykładem pomodlimy się słowami Litanii, prosząc Boga o uzdolnienie nas do przyjęcia Jego głosu. Modlitwa zakończy się błogosławieństwem uszu, wzorowanym na obrzędzie Effatha, w którym zwyczajowo biorą udział dorośli przygotowujący się do chrztu.

 

19.30 – CZĘŚĆ II – SUMIENIE

Zainspirowani ewangeliczną historią spotkania Jana Chrzciciela z celnikami i żołnierzami, pomodlimy się za wspólnotę Kościoła, by, będąc oczyszczoną mocą Boga, była zawsze i dla wszystkich miejscem rozeznawania głosu usłyszanego w sumieniu. Tę część Spotkania zakończy wypowiedziany wspólnie Manifest prostoty, czyli nasza odpowiedź na wezwanie Jana Chrzciciela do „prostowania ścieżek Panu”. Chcemy w ten sposób wyrazić nasze pragnienie wsłuchiwania się w głos Pana, z poszanowaniem każdego człowieka i chęcią poszukiwania we wszystkim dobra.

20.00 – Msza Święta

21.00 – CZĘŚĆ III – CHRYSTUS

W trzeciej części Spotkania, po Eucharystii i momencie poświęconym św. Janowi Pawłowi II, nastąpi moment kluczowy – adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Wybór Chrystusa na naszego Pana i Zbawiciela. W symbolicznym geście, jak co roku, dokonany wybór przypieczętowany zostanie przejściem przez Bramę-Rybę.

21.30 – Adoracja
21.45 – Akt Wyboru Chrystusa
22.00 – Przejście przez Bramę-Rybę, Zakończenie

Bądźcie z nami 5 czerwca!!!!

Dziękujemy, że nas wspieracie!